Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3601
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVITRA 10MG POR TBL DIS 1X1 II
0167798 EU/1/03/248/013 levitra.pdf levitra.pdf G04BE09 R
LEVITRA 10MG POR TBL DIS 2X1 II
0167799 EU/1/03/248/014 levitra.pdf levitra.pdf G04BE09 R
LEVITRA 5MG TBL FLM 20 I
0193568 EU/1/03/248/021 levitra.pdf levitra.pdf G04BE09 R
LEVOSERT 20MCG/24H IUT INS 1
0177119 17/ 285/13-C levosert.pdf levosert.pdf G02BA03 R
LEVOSERT SHI 20MCG/24H IUT INS 5X1
0251183 17/ 284/20-C levosertsh.pdf levosertsh.pdf G02BA03 R
LEVOSERT SHI 20MCG/24H IUT INS 1
0251182 17/ 284/20-C levosertsh.pdf levosertsh.pdf G02BA03 R
LINDYNETTE 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21
0115716 17/ 184/03-C/PI/002/15 lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 75MCG/20MCG TBL OBD 1X21
0097556 17/ 184/03-C lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21
0097557 17/ 184/03-C lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 75MCG/20MCG TBL OBD 6X21
0203566 17/ 184/03-C lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 75MCG/20MCG TBL OBD 1X21
0132682 17/ 184/03-C/PI/001/13 lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21
0132683 17/ 184/03-C/PI/001/13 lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 0,075MG/0,02MG TBL OBD 3X21
0230558 17/ 184/03-C/PI/005/18 lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21
0132894 17/ 184/03-C/PI/003/15 lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 75MCG/20MCG TBL OBD 6X21
0221202 17/ 184/03-C/PI/029/20 lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21
0221201 17/ 184/03-C/PI/029/20 lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 20 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21
0221130 17/ 184/03-C/PI/029/19 lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 20 75MCG/20MCG TBL OBD 6X21
0221095 17/ 184/03-C/PI/007/18 lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 20 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21
0221094 17/ 184/03-C/PI/007/18 lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R
LINDYNETTE 20 75MCG/20MCG TBL OBD 3X21
0220207 17/ 184/03-C/PI/002/16 lindynette.pdf lindynette.pdf G03AA10 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 80 90 100 110 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11