Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3601
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DIENOGEST ADAMED 2MG TBL FLM 28
0227378 56/ 563/17-C     G03DB08 B
DIENOGEST ADAMED 2MG TBL FLM 84
0227380 56/ 563/17-C     G03DB08 B
DITINELL 0,060MG/0,015MG TBL FLM 168
0197996 17/ 315/14-C ditinell.pdf ditinell.pdf G03AA10 R
DITINELL 0,060MG/0,015MG TBL FLM 84
0197995 17/ 315/14-C ditinell.pdf ditinell.pdf G03AA10 R
DITINELL 0,060MG/0,015MG TBL FLM 28
0197994 17/ 315/14-C ditinell.pdf ditinell.pdf G03AA10 R
DITROPAN 5MG TBL NOB 60
0093420 53/ 725/92-C ditropan.pdf ditropan.pdf G04BD04 R
DITROPAN 5MG TBL NOB 30
0066791 53/ 725/92-C ditropan.pdf ditropan.pdf G04BD04 R
DIVINA 2MG+2MG/10MG TBL NOB 3X21
0014628 56/1335/97-C divina.pdf divina.pdf G03FB06 R
DIVINA 2MG+2MG/10MG TBL NOB 21
0014627 56/1335/97-C divina.pdf divina.pdf G03FB06 R
DOSTINEX 0,5MG TBL NOB 8 II
0207273 54/ 277/96-C dostinex.pdf dostinex.pdf G02CB03 R
DOSTINEX 0,5MG TBL NOB 2 II
0207274 54/ 277/96-C dostinex.pdf dostinex.pdf G02CB03 R
DOSTINEX 0,5MG TBL NOB 8 II
0237630 54/ 277/96-C/PI/001/16 dostinex.pdf dostinex.pdf G02CB03 R
DOSTINEX 0,5MG TBL NOB 8 I
0132897 54/ 277/96-C/PI/001/16 dostinex.pdf dostinex.pdf G02CB03 R
DOSTINEX 0,5MG TBL NOB 2 I
0025274 54/ 277/96-C dostinex.pdf dostinex.pdf G02CB03 R
DOSTINEX 0,5MG TBL NOB 8 I
0025273 54/ 277/96-C dostinex.pdf dostinex.pdf G02CB03 R
DROSPIRENON/ETHINYLESTRADIOL WH-PHARMA 3MG/0,02MG TBL FLM 3X28(21+7)
0220761 17/1046/16-C     G03AA12 B
DROSPIRENON/ETHINYLESTRADIOL WH-PHARMA 3MG/0,02MG TBL FLM 13X28(21+7)
0220763 17/1046/16-C     G03AA12 B
DROSPIRENON/ETHINYLESTRADIOL WH-PHARMA 3MG/0,02MG TBL FLM 6X28(21+7)
0220762 17/1046/16-C     G03AA12 B
DROSPIRENON/ETHINYLESTRADIOL WH-PHARMA 3MG/0,02MG TBL FLM 2X28(21+7)
0220760 17/1046/16-C     G03AA12 B
DROSPIRENON/ETHINYLESTRADIOL WH-PHARMA 3MG/0,02MG TBL FLM 1X28(21+7)
0220759 17/1046/16-C     G03AA12 B

‹‹ ‹ 10 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 40 50 60 70 80 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11