Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOOLANTRA 10MG/G CRM 15G
0206473 46/ 241/15-C soolantra.pdf soolantra.pdf D11AX22 R
SOOLANTRA 10MG/G CRM 30G
0206474 46/ 241/15-C soolantra.pdf soolantra.pdf D11AX22 R
SOOLANTRA 10MG/G CRM 2G
0206477 46/ 241/15-C soolantra.pdf soolantra.pdf D11AX22 R
SOOLANTRA 10MG/G CRM 60G
0206476 46/ 241/15-C soolantra.pdf soolantra.pdf D11AX22 R
SOOLANTRA 10MG/G CRM 45G
0206475 46/ 241/15-C soolantra.pdf soolantra.pdf D11AX22 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09