Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BELOHAIR 20MG/ML DRM SOL 1X60ML
0134863 46/ 426/11-C belohair.pdf belohair.pdf D11AX01 R
BELOHAIR 50MG/ML DRM SOL 1X60ML
0134864 46/ 427/11-C belohair.pdf belohair.pdf D11AX01 R
MINORGA 50MG/ML DRM SOL 3X60ML
0218841 46/ 245/14-C minorga.pdf minorga.pdf D11AX01 R
MINORGA 20MG/ML DRM SOL 1X60ML
0218838 46/ 244/14-C minorga.pdf minorga.pdf D11AX01 R
MINORGA 20MG/ML DRM SOL 3X60ML
0218839 46/ 244/14-C minorga.pdf minorga.pdf D11AX01 R
MINORGA 50MG/ML DRM SOL 1X60ML
0218840 46/ 245/14-C minorga.pdf minorga.pdf D11AX01 R
REGAINE 50MG/ML DRM SOL 1X60ML+2APL
0230928 46/ 180/88-B/C regaine.pdf regaine.pdf D11AX01 R
REGAINE 5% 50MG/ML DRM SOL 1X60ML+2APL
0056513 46/ 180/88-B/C     D11AX01 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11