Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 23
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AKNENORMIN 10MG CPS MOL 90
0017456 46/ 138/05-C aknenormin.pdf aknenormin.pdf D10BA01 R
AKNENORMIN 20MG CPS MOL 30
0017457 46/ 139/05-C aknenormin.pdf aknenormin.pdf D10BA01 R
AKNENORMIN 20MG CPS MOL 60
0017458 46/ 139/05-C aknenormin.pdf aknenormin.pdf D10BA01 R
AKNENORMIN 20MG CPS MOL 90
0017459 46/ 139/05-C aknenormin.pdf aknenormin.pdf D10BA01 R
AKNENORMIN 20MG CPS MOL 50
0137333 46/ 139/05-C aknenormin.pdf aknenormin.pdf D10BA01 R
AKNENORMIN 20MG CPS MOL 100
0137334 46/ 139/05-C aknenormin.pdf aknenormin.pdf D10BA01 R
AKNENORMIN 10MG CPS MOL 50
0137335 46/ 138/05-C aknenormin.pdf aknenormin.pdf D10BA01 R
AKNENORMIN 10MG CPS MOL 100
0137336 46/ 138/05-C aknenormin.pdf aknenormin.pdf D10BA01 R
AKNENORMIN 10MG CPS MOL 30
0017454 46/ 138/05-C aknenormin.pdf aknenormin.pdf D10BA01 R
AKNENORMIN 10MG CPS MOL 60
0017455 46/ 138/05-C aknenormin.pdf aknenormin.pdf D10BA01 R
CURACNÉ 10MG CPS MOL 30
0075821 46/ 056/06-C curacne.pdf curacne.pdf D10BA01 R
CURACNÉ 20MG CPS MOL 60
0075595 46/ 054/06-C curacne.pdf curacne.pdf D10BA01 R
CURACNÉ 20MG CPS MOL 56
0075566 46/ 054/06-C curacne.pdf curacne.pdf D10BA01 R
CURACNÉ 20MG CPS MOL 50
0075561 46/ 054/06-C curacne.pdf curacne.pdf D10BA01 R
CURACNÉ 10MG CPS MOL 50
0075888 46/ 056/06-C curacne.pdf curacne.pdf D10BA01 R
CURACNÉ 20MG CPS MOL 28
0075240 46/ 054/06-C curacne.pdf curacne.pdf D10BA01 R
CURACNÉ 40MG CPS MOL 30
0126787 46/ 095/08-C curacne.pdf curacne.pdf D10BA01 R
CURACNÉ 10MG CPS MOL 60
0075955 46/ 056/06-C curacne.pdf curacne.pdf D10BA01 R
CURACNÉ 10MG CPS MOL 56
0075954 46/ 056/06-C curacne.pdf curacne.pdf D10BA01 R
CURACNÉ 20MG CPS MOL 30
0075507 46/ 054/06-C curacne.pdf curacne.pdf D10BA01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09