Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZINERYT 40MG/ML+12MG/ML DRM PLQ SOL 1+1X30ML
0173200 46/ 202/89-C zineryt.pdf zineryt.pdf D10AF52 R
ZINERYT 40MG/ML+12MG/ML DRM PLQ SOL 1+1X70ML
0173198 46/ 202/89-C zineryt.pdf zineryt.pdf D10AF52 R
ZINERYT 40MG/ML+12MG/ML DRM PLQ SOL 1+1X90ML
0173199 46/ 202/89-C zineryt.pdf zineryt.pdf D10AF52 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09