Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EPIDUO 1MG/G+25MG/G GEL 60G
0220302 46/ 941/16-C epiduo.pdf epiduo.pdf D10AD53 R
EPIDUO 1MG/G+25MG/G GEL 5G
0220293 46/ 941/16-C epiduo.pdf epiduo.pdf D10AD53 R
EPIDUO 1MG/G+25MG/G GEL 15G
0220294 46/ 941/16-C epiduo.pdf epiduo.pdf D10AD53 R
EPIDUO 1MG/G+25MG/G GEL 30G
0220295 46/ 941/16-C epiduo.pdf epiduo.pdf D10AD53 R
EPIDUO 1MG/G+25MG/G GEL 45G
0220296 46/ 941/16-C epiduo.pdf epiduo.pdf D10AD53 R
EPIDUO 1MG/G+25MG/G GEL 60G
0220297 46/ 941/16-C epiduo.pdf epiduo.pdf D10AD53 R
EPIDUO 1MG/G+25MG/G GEL 90G
0220298 46/ 941/16-C epiduo.pdf epiduo.pdf D10AD53 R
EPIDUO 1MG/G+25MG/G GEL 15G
0220299 46/ 941/16-C epiduo.pdf epiduo.pdf D10AD53 R
EPIDUO 1MG/G+25MG/G GEL 30G
0220300 46/ 941/16-C epiduo.pdf epiduo.pdf D10AD53 R
EPIDUO 1MG/G+25MG/G GEL 45G
0220301 46/ 941/16-C epiduo.pdf epiduo.pdf D10AD53 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09