Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ 0,2% DRM SPR SOL 1X100ML
0138352 32/ 138/10-C     D08AJ01 B
DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ 0,2% DRM SPR SOL 1X10ML
0199907 32/ 138/10-C     D08AJ01 B
DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ 0,2% DRM SPR SOL 1X100ML
0231873 32/ 138/10-C dettol02an.pdf dettol02an.pdf D08AJ01 R
DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ 0,2% DRM SPR SOL 1X10ML
0231874 32/ 138/10-C dettol02an.pdf dettol02an.pdf D08AJ01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09