Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 165
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X100G
0247150 46/ 512/96-C advantan.pdf advantan.pdf D07AC14 R
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X5G
0247151 46/ 512/96-C advantan.pdf advantan.pdf D07AC14 R
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X10G
0242059 46/ 512/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X15G
0242060 46/ 512/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X30G
0242061 46/ 512/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X50G
0242062 46/ 512/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X100G
0242063 46/ 512/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X5G
0242064 46/ 512/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X10G
0224717 46/ 512/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X15G
0224718 46/ 512/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X30G
0224719 46/ 512/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X50G
0224720 46/ 512/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X100G
0224721 46/ 512/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X5G
0224722 46/ 512/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X10G
0247146 46/ 512/96-C advantan.pdf advantan.pdf D07AC14 R
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X15G
0247147 46/ 512/96-C advantan.pdf advantan.pdf D07AC14 R
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X30G
0247148 46/ 512/96-C advantan.pdf advantan.pdf D07AC14 R
ADVANTAN KRÉM 1MG/G CRM 1X50G
0247149 46/ 512/96-C advantan.pdf advantan.pdf D07AC14 R
ADVANTAN MASTNÝ KRÉM 1MG/G CRM 1X50G
0224727 46/ 511/96-C     D07AC14 B
ADVANTAN MASTNÝ KRÉM 1MG/G CRM 1X15G
0242067 46/ 511/96-C     D07AC14 B

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11