Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 51
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACICLOVIR AL 50MG/G CRM 2G
0232293 46/ 336/98-C aciclovira.pdf aciclovira.pdf D06BB03 R
ACICLOVIR AL 50MG/G CRM 5G
0232294 46/ 336/98-C aciclovira.pdf aciclovira.pdf D06BB03 R
ACICLOVIR AL KRÉM 50MG/G CRM 2G
0047714 46/ 336/98-C     D06BB03 B
ACICLOVIR AL KRÉM 50MG/G CRM 5G
0047715 46/ 336/98-C     D06BB03 B
ACYCLOSTAD 50MG/G CRM 5G
0219956 46/ 337/98-C acyclostad.pdf acyclostad.pdf D06BB03 R
ACYCLOSTAD 50MG/G CRM 20G
0219957 46/ 337/98-C acyclostad.pdf acyclostad.pdf D06BB03 R
ACYCLOSTAD GALMED 50MG/G CRM 20G
0048465 46/ 337/98-C     D06BB03 B
ACYCLOSTAD GALMED 50MG/G CRM 5G
0048464 46/ 337/98-C     D06BB03 B
ALDARA 5% CRM 12X250MG
0026353 EU/1/98/080/001 aldara.pdf aldara.pdf D06BB10 R
ALDARA 5% CRM 24X250MG
0193437 EU/1/98/080/002 aldara.pdf aldara.pdf D06BB10 R
BACTROBAN 20MG/G UNG 15G
0237886 46/ 147/87-C bactroban.pdf bactroban.pdf D06AX09 R
FRAMYKOIN 250IU/G+5,2MG/G UNG 10G
0001066 15/ 142/69-C framykoin.pdf framykoin.pdf D06AX R
FRAMYKOIN 3300IU/G+250IU/G DRM PLV ADS 1X2G
0048260 15/ 141/69-C framykoin.pdf framykoin.pdf D06AX R
FRAMYKOIN 3300IU/G+250IU/G DRM PLV ADS 1X20G
0048261 15/ 141/69-C framykoin.pdf framykoin.pdf D06AX R
FRAMYKOIN 3300IU/G+250IU/G DRM PLV ADS 1X5G
0048262 15/ 141/69-C framykoin.pdf framykoin.pdf D06AX R
FRAMYKOIN 250IU/G+5,2MG/G UNG 10G
0221154 15/ 142/69-C/PI/050/19 framykoin.pdf framykoin.pdf D06AX R
FUCIDIN 20MG/G CRM 1X15G
0084492 46/ 319/97-C fucidin.pdf fucidin.pdf D06AX01 R
FUCIDIN 20MG/G UNG 1X15G
0088746 46/ 284/97-C fucidin.pdf fucidin.pdf D06AX01 R
FUCIDIN 20MG/G CRM 1X30G
0264813 46/ 319/97-C fucidin.pdf fucidin.pdf D06AX01 R
FUCIDIN 20MG/G UNG 1X30G
0264812 46/ 284/97-C fucidin.pdf fucidin.pdf D06AX01 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11