Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 30
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TALIZON 50MCG/G+0,5MG/G GEL 1X30G
0248049 46/ 165/20-C talizon.pdf talizon.pdf D05AX52 R
TALIZON 50MCG/G+0,5MG/G GEL 2X30G
0248051 46/ 165/20-C talizon.pdf talizon.pdf D05AX52 R
TALIZON 50MCG/G+0,5MG/G GEL 1X60G
0248050 46/ 165/20-C talizon.pdf talizon.pdf D05AX52 R
UVADEX 20 MIKROGRAMŮ/ML, ROZTOK PRO ÚPRAVU KREVNÍ FRAKCE 20MCG/ML SOL MOD SNF 12X10ML
0203393 59/ 300/06-C     D05BA02 B
UVADEX 20MCG/ML SOL MOD SNF 12X10ML
0241995 59/ 300/06-C uvadex.pdf uvadex.pdf D05BA02 R
WYNZORA 50MCG/G+0,5MG/G CRM 60G
0248957 46/ 234/20-C wynzora.pdf wynzora.pdf D05AX52 R
XAMIOL 50MCG/ML+0,5MG/G GEL 1X15G
0152946 46/ 654/09-C xamiol.pdf xamiol.pdf D05AX52 R
XAMIOL 50MCG/ML+0,5MG/G GEL 2X60G
0152949 46/ 654/09-C xamiol.pdf xamiol.pdf D05AX52 R
XAMIOL 50MCG/ML+0,5MG/G GEL 1X60G
0152948 46/ 654/09-C xamiol.pdf xamiol.pdf D05AX52 R
XAMIOL 50MCG/ML+0,5MG/G GEL 1X30G
0152947 46/ 654/09-C xamiol.pdf xamiol.pdf D05AX52 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11