Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 30
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CURATODERM 4,17MCG/G UNG 20G
0084566 46/ 686/96-C curatoderm.pdf curatoderm.pdf D05AX04 R
CURATODERM 4,17MCG/G UNG 60G
0056582 46/ 686/96-C curatoderm.pdf curatoderm.pdf D05AX04 R
DAIVOBET 50MCG/G+0,5MG/G GEL 3X60G
0186143 46/ 845/11-C daivobet.pdf daivobet.pdf D05AX52 R
DAIVOBET 50MCG/G+0,5MG/G GEL 60G
0203562 46/ 845/11-C daivobet.pdf daivobet.pdf D05AX52 R
DAIVOBET 50MCG/G+0,5MG/G GEL 2X80G
0224988 46/ 845/11-C daivobet.pdf daivobet.pdf D05AX52 R
DAIVOBET 50MCG/G+0,5MG/G GEL 2X60G
0203563 46/ 845/11-C daivobet.pdf daivobet.pdf D05AX52 R
DAIVOBET 50MCG/G+0,5MG/G GEL 15G
0182686 46/ 845/11-C daivobet.pdf daivobet.pdf D05AX52 R
DAIVOBET 50MCG/G+0,5MG/G GEL 2X60G
0182689 46/ 845/11-C daivobet.pdf daivobet.pdf D05AX52 R
DAIVOBET 50MCG/G+0,5MG/G GEL 60G
0182688 46/ 845/11-C daivobet.pdf daivobet.pdf D05AX52 R
DAIVOBET 50MCG/G+0,5MG/G GEL 30G
0182687 46/ 845/11-C daivobet.pdf daivobet.pdf D05AX52 R
DAIVOBET 50MCG/G+0,5MG/G GEL 80G
0224987 46/ 845/11-C daivobet.pdf daivobet.pdf D05AX52 R
ENSTILAR 50MCG/G+0,5MG/G DRM SPM 1X60G
0103789 46/ 254/16-C enstilar.pdf enstilar.pdf D05AX52 R
ENSTILAR 50MCG/G+0,5MG/G DRM SPM 2X60G
0103790 46/ 254/16-C enstilar.pdf enstilar.pdf D05AX52 R
ICHTOXYL 90MG/G UNG 30G
0059982 46/ 805/99-C ichtoxyl.pdf ichtoxyl.pdf D05AA R
NEOTIGASON 25MG CPS DUR 30
0128531 46/ 145/95-B/C neotigason.pdf neotigason.pdf D05BB02 R
NEOTIGASON 10MG CPS DUR 30
0128530 46/ 145/95-A/C neotigason.pdf neotigason.pdf D05BB02 R
SILKIS 3MCG/G UNG 15G
0014696 46/ 082/03-C silkis.pdf silkis.pdf D05AX03 R
SILKIS 3MCG/G UNG 100G
0046399 46/ 082/03-C silkis.pdf silkis.pdf D05AX03 R
SILKIS 3MCG/G UNG 30G
0046398 46/ 082/03-C silkis.pdf silkis.pdf D05AX03 R
TALIZON 50MCG/G+0,5MG/G GEL 2X60G
0248052 46/ 165/20-C talizon.pdf talizon.pdf D05AX52 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11