Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 51
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LINOLA-FETT CRM 15G
0001410 46/ 112/95-C linolafett.pdf linolafett.pdf D02AC R
LINOLA-FETT CRM 250G
0060093 46/ 112/95-C linolafett.pdf linolafett.pdf D02AC R
LINOLA-FETT CRM 100G
0060092 46/ 112/95-C linolafett.pdf linolafett.pdf D02AC R
LINOLA-FETT CRM 50G
0060091 46/ 112/95-C linolafett.pdf linolafett.pdf D02AC R
LIPOBASE CRM 100G
0218886 46/ 116/95-C     D02AC B
LIPOBASE CRM 100G
0237970 46/ 116/95-C lipobase.pdf lipobase.pdf D02AC R
OILATUM EMOLLIENT 634MG/G ADT BAL 1X150ML
0243500 46/ 257/98-C oilatumemo.pdf oilatumemo.pdf D02AC R
OILATUM EMOLLIENT 634MG/G ADT BAL 1X500ML
0208822 46/ 257/98-C     D02AC B
OILATUM EMOLLIENT 634MG/G ADT BAL 1X150ML
0208821 46/ 257/98-C     D02AC B
OILATUM EMOLLIENT 634MG/G ADT BAL 1X500ML
0243501 46/ 257/98-C oilatumemo.pdf oilatumemo.pdf D02AC R
SCENESSE 16MG IMP 1
0210264 EU/1/14/969/001 scenesse.pdf scenesse.pdf D02BB02 R

‹‹ ‹ 1 2 3

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11