Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 216
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/20MG TBL NOB 28
0132198 31/ 771/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/20MG TBL NOB 30
0132199 31/ 771/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/10MG TBL NOB 90
0229825 31/ 770/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/10MG TBL NOB 90
0229826 31/ 770/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/20MG TBL NOB 90
0229827 31/ 771/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/20MG TBL NOB 90
0229828 31/ 771/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/10MG TBL NOB 50
0226375 31/ 770/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/20MG TBL NOB 50
0226376 31/ 771/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/10MG TBL NOB 14
0225053 31/ 770/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/10MG TBL NOB 98
0225054 31/ 770/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/20MG TBL NOB 98
0225055 31/ 771/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/10MG TBL NOB 100
0132193 31/ 770/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/10MG TBL NOB 30
0132192 31/ 770/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/10MG TBL NOB 28
0132191 31/ 770/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/20MG TBL NOB 100
0132204 31/ 771/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/20MG TBL NOB 100
0132200 31/ 771/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIB/SIMVASTATIN STADA 10MG/10MG TBL NOB 100
0132197 31/ 770/15-C ezetimibsi.pdf ezetimibsi.pdf C10BA02 R
EZETIMIBE/SIMVASTATIN TEVA 10MG/10MG TBL NOB 14
0225854 31/ 788/15-C ezetimibes.pdf ezetimibes.pdf C10BA02 R
EZETIMIBE/SIMVASTATIN TEVA 10MG/10MG TBL NOB 28
0225855 31/ 788/15-C ezetimibes.pdf ezetimibes.pdf C10BA02 R
EZETIMIBE/SIMVASTATIN TEVA 10MG/10MG TBL NOB 50
0225856 31/ 788/15-C ezetimibes.pdf ezetimibes.pdf C10BA02 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09