Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 816
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROSUVASTATIN ACCORD 10MG TBL FLM 28
0239979 31/ 871/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 10MG TBL FLM 7
0239978 31/ 871/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 40MG TBL FLM 500 H
0240005 31/ 873/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 40MG TBL FLM 100
0240004 31/ 873/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 40MG TBL FLM 98
0240003 31/ 873/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 40MG TBL FLM 90
0240002 31/ 873/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 40MG TBL FLM 60
0240001 31/ 873/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 40MG TBL FLM 30
0240000 31/ 873/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 40MG TBL FLM 28
0239999 31/ 873/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 40MG TBL FLM 7
0239998 31/ 873/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 20MG TBL FLM 500 H
0239997 31/ 872/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 20MG TBL FLM 100
0239995 31/ 872/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 20MG TBL FLM 30
0239996 31/ 872/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 30
0245073 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 60
0245074 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 98
0245075 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 100
0245076 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 30
0245077 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 100
0245078 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 500
0245079 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11