Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROSUMOP 40MG TBL FLM 60
0145587 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 84
0145588 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 98
0145589 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 100
0145590 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 30
0145591 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 100
0145592 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 7
0145545 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 10
0145546 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 14
0145547 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 15
0145548 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 20
0145549 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 28
0145550 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 30
0145551 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 42
0145552 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 50
0145553 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 56
0145554 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 60
0145555 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 84
0145556 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 98
0145557 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN ACCORD 20MG TBL FLM 7
0239988 31/ 872/16-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09