Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 865
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZAHRON 30MG TBL FLM 84
0135197 31/ 522/16-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 30MG TBL FLM 90
0135198 31/ 522/16-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 30MG TBL FLM 98
0135199 31/ 522/16-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 30MG TBL FLM 100
0135200 31/ 522/16-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 10MG TBL FLM 56
0157156 31/ 595/10-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 39 40 41 42 43 44

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11