Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 816
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SORVASTA 10MG TBL FLM 60X1
0184411 31/ 164/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 10MG TBL FLM 84X1
0184412 31/ 164/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
ZAHRON 10MG TBL FLM 30
0157155 31/ 595/10-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 10MG TBL FLM 56
0157156 31/ 595/10-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 10MG TBL FLM 98
0157157 31/ 595/10-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 20MG TBL FLM 28
0157160 31/ 596/10-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 20MG TBL FLM 30
0157161 31/ 596/10-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 20MG TBL FLM 56
0157162 31/ 596/10-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 20MG TBL FLM 98
0157163 31/ 596/10-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 40MG TBL FLM 28
0157166 31/ 597/10-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 40MG TBL FLM 30
0157167 31/ 597/10-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 40MG TBL FLM 56
0157168 31/ 597/10-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 40MG TBL FLM 98
0157169 31/ 597/10-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 15MG TBL FLM 7
0135179 31/ 521/16-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 15MG TBL FLM 10
0135180 31/ 521/16-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 15MG TBL FLM 14
0135181 31/ 521/16-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 15MG TBL FLM 28
0135182 31/ 521/16-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 15MG TBL FLM 30
0135183 31/ 521/16-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 15MG TBL FLM 56
0135184 31/ 521/16-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R
ZAHRON 15MG TBL FLM 60
0135185 31/ 521/16-C zahron.pdf zahron.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11