Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SORVASTA 5MG TBL FLM 10X1
0184416 31/ 163/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 5MG TBL FLM 14X1
0184417 31/ 163/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 5MG TBL FLM 20X1
0184418 31/ 163/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 5MG TBL FLM 28X1
0184419 31/ 163/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 5MG TBL FLM 30X1
0184420 31/ 163/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 5MG TBL FLM 56X1
0184421 31/ 163/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 5MG TBL FLM 60X1
0184422 31/ 163/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 5MG TBL FLM 84X1
0184423 31/ 163/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 5MG TBL FLM 90X1
0184424 31/ 163/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 5MG TBL FLM 98X1
0184425 31/ 163/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 5MG TBL FLM 100X1
0184426 31/ 163/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 40MG TBL FLM 10X1
0184427 31/ 168/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 40MG TBL FLM 14X1
0184428 31/ 168/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 40MG TBL FLM 20X1
0184429 31/ 168/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 40MG TBL FLM 28X1
0184430 31/ 168/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 40MG TBL FLM 30X1
0184431 31/ 168/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 40MG TBL FLM 56X1
0184432 31/ 168/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 40MG TBL FLM 60X1
0184433 31/ 168/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 40MG TBL FLM 84X1
0184434 31/ 168/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 40MG TBL FLM 90X1
0184435 31/ 168/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09