Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DELIPID 5MG TBL FLM 98
0192466 31/ 228/12-C delipid.pdf delipid.pdf C10AA07 R
MERTENIL 10MG TBL FLM 30
0145845 31/ 172/10-C mertenil.pdf mertenil.pdf C10AA07 R
MERTENIL 10MG TBL FLM 28
0145846 31/ 172/10-C mertenil.pdf mertenil.pdf C10AA07 R
MERTENIL 20MG TBL FLM 30
0145847 31/ 173/10-C mertenil.pdf mertenil.pdf C10AA07 R
MERTENIL 20MG TBL FLM 28
0145848 31/ 173/10-C mertenil.pdf mertenil.pdf C10AA07 R
MERTENIL 40MG TBL FLM 90
0177000 31/ 174/10-C mertenil.pdf mertenil.pdf C10AA07 R
MERTENIL 40MG TBL FLM 28
0145850 31/ 174/10-C mertenil.pdf mertenil.pdf C10AA07 R
MERTENIL 10MG TBL FLM 90
0176998 31/ 172/10-C mertenil.pdf mertenil.pdf C10AA07 R
MERTENIL 20MG TBL FLM 90
0176999 31/ 173/10-C mertenil.pdf mertenil.pdf C10AA07 R
MERTENIL 40MG TBL FLM 30
0145849 31/ 174/10-C mertenil.pdf mertenil.pdf C10AA07 R
ROSI 10MG TBL FLM 28
0225760 31/ 161/15-C rosi.pdf rosi.pdf C10AA07 R
ROSI 10MG TBL FLM 30
0225761 31/ 161/15-C rosi.pdf rosi.pdf C10AA07 R
ROSI 40MG TBL FLM 30
0225765 31/ 163/15-C rosi.pdf rosi.pdf C10AA07 R
ROSI 20MG TBL FLM 30
0225763 31/ 162/15-C rosi.pdf rosi.pdf C10AA07 R
ROSI 40MG TBL FLM 28
0225764 31/ 163/15-C rosi.pdf rosi.pdf C10AA07 R
ROSI 20MG TBL FLM 28
0225762 31/ 162/15-C rosi.pdf rosi.pdf C10AA07 R
ROSUCARD 20MG TBL FLM 30
0148072 31/ 169/10-C rosucard.pdf rosucard.pdf C10AA07 R
ROSUCARD 20MG TBL FLM 28
0148071 31/ 169/10-C rosucard.pdf rosucard.pdf C10AA07 R
ROSUCARD 10MG TBL FLM 90
0148070 31/ 168/10-C rosucard.pdf rosucard.pdf C10AA07 R
ROSUCARD 10MG TBL FLM 84
0148069 31/ 168/10-C rosucard.pdf rosucard.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09