Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROXILIP 10MG TBL FLM 30
0249479 31/ 480/12-C roxilip.pdf roxilip.pdf C10AA07 R
ROXILIP 10MG TBL FLM 28
0249478 31/ 480/12-C roxilip.pdf roxilip.pdf C10AA07 R
ROXILIP 10MG TBL FLM 7
0198714 31/ 480/12-C     C10AA07 B
ROXILIP 10MG TBL FLM 14
0198715 31/ 480/12-C     C10AA07 B
ROXILIP 10MG TBL FLM 28
0198716 31/ 480/12-C     C10AA07 B
ROXILIP 10MG TBL FLM 30
0198717 31/ 480/12-C     C10AA07 B
ROXILIP 10MG TBL FLM 56
0198718 31/ 480/12-C     C10AA07 B
ROXILIP 10MG TBL FLM 98
0198719 31/ 480/12-C     C10AA07 B
ROXILIP 20MG TBL FLM 7
0198720 31/ 481/12-C     C10AA07 B
ROXILIP 20MG TBL FLM 56
0249486 31/ 481/12-C roxilip.pdf roxilip.pdf C10AA07 R
ROXILIP 20MG TBL FLM 28
0198722 31/ 481/12-C     C10AA07 B
ROXILIP 20MG TBL FLM 30
0198723 31/ 481/12-C     C10AA07 B
ROXILIP 20MG TBL FLM 56
0198724 31/ 481/12-C     C10AA07 B
ROXILIP 20MG TBL FLM 98
0198725 31/ 481/12-C     C10AA07 B
ROXILIP 20MG TBL FLM 98
0249487 31/ 481/12-C roxilip.pdf roxilip.pdf C10AA07 R
ROXILIP 10MG TBL FLM 7
0249476 31/ 480/12-C roxilip.pdf roxilip.pdf C10AA07 R
ROXILIP 10MG TBL FLM 14
0249477 31/ 480/12-C roxilip.pdf roxilip.pdf C10AA07 R
SORVASTA 30MG TBL FLM 98X1
0184447 31/ 167/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 30MG TBL FLM 100X1
0184448 31/ 167/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R
SORVASTA 20MG TBL FLM 10X1
0184449 31/ 166/11-C sorvasta.pdf sorvasta.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09