Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 20
0236193 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 30
0235562 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 56
0235563 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 60
0235564 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 84
0235565 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 90
0235566 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 14 II
0235501 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 15 II
0235502 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 28 II
0235503 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 30 II
0235504 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 56 II
0235505 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 60 II
0235506 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 84 II
0235507 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 90 II
0235508 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 98 II
0235509 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 14 III
0235510 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 15 III
0235511 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 28 III
0235512 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 30 III
0235513 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 56 III
0235514 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09