Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 865
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 14
0236206 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 15
0236207 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 20
0236208 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 28
0236209 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 30
0236210 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 42
0236211 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 50
0236212 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 56
0236213 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 60
0236214 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 84
0236215 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 90
0236216 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 98
0236217 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 100
0236218 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 90
0236219 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 40MG TBL FLM 7
0236220 31/ 342/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 40MG TBL FLM 14
0236221 31/ 342/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 40MG TBL FLM 15
0236222 31/ 342/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 40MG TBL FLM 20
0236223 31/ 342/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 40MG TBL FLM 28
0236224 31/ 342/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 40MG TBL FLM 30
0236225 31/ 342/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11