Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 90
0236186 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 98
0236187 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 100
0236188 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 90
0236189 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 7
0236190 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 14
0236191 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 56
0236213 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 60
0236214 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 84
0236215 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 90
0236216 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 98
0236217 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 84
0236200 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 90
0236201 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 98
0236202 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 100
0236203 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 90
0236204 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 7
0236205 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 14
0236206 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 15
0236207 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 20MG TBL FLM 20
0236208 31/ 341/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09