Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROSUVASTATIN KRKA 15MG TBL FLM 20
0208371 31/ 081/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 15
0236192 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 40MG TBL FLM 30
0236234 31/ 342/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 28
0236194 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 30
0236195 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 42
0236196 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 50
0236197 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 56
0236198 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 10MG TBL FLM 60
0236199 31/ 340/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 7
0236175 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 14
0236176 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 15
0236177 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 20
0236178 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 28
0236179 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 30
0236180 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 42
0236181 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 50
0236182 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 56
0236183 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 60
0236184 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MSN 5MG TBL FLM 84
0236185 31/ 339/18-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09