Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROSUVASTATIN KRKA 30MG TBL FLM 84
0208397 31/ 083/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 30MG TBL FLM 90
0208398 31/ 083/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 30MG TBL FLM 98
0208399 31/ 083/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 30MG TBL FLM 100
0208400 31/ 083/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 30MG TBL FLM 10
0208401 31/ 083/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 40MG TBL FLM 14
0208402 31/ 084/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 40MG TBL FLM 20
0208403 31/ 084/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 40MG TBL FLM 28
0208404 31/ 084/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 40MG TBL FLM 30
0208405 31/ 084/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 40MG TBL FLM 56
0208406 31/ 084/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 40MG TBL FLM 60
0208407 31/ 084/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 40MG TBL FLM 84
0208408 31/ 084/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 40MG TBL FLM 90
0208409 31/ 084/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 40MG TBL FLM 98
0208410 31/ 084/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 40MG TBL FLM 100
0208411 31/ 084/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 40MG TBL FLM 10
0208412 31/ 084/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 5MG TBL FLM 90
0208413 31/ 079/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 5MG TBL FLM 98
0208414 31/ 079/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 5MG TBL FLM 100
0208415 31/ 079/12-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN KRKA 5MG TBL FLM 10
0208416 31/ 079/12-C     C10AA07 B

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09