Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROSUVASTATIN AUROVITAS 40MG TBL FLM 30
0230016 31/ 113/13-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN AUROVITAS 40MG TBL FLM 100
0230017 31/ 113/13-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN AUROVITAS 40MG TBL FLM 500
0230018 31/ 113/13-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN AUROVITAS 40MG TBL FLM 50
0230019 31/ 113/13-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN AUROVITAS 40MG TBL FLM 56
0230020 31/ 113/13-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN AUROVITAS 40MG TBL FLM 90
0230021 31/ 113/13-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN AUROVITAS 40MG TBL FLM 250
0230022 31/ 113/13-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 15
0245070 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 20
0245071 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 28
0245072 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 30
0245073 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 60
0245074 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 98
0245075 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 100
0245076 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 30
0245077 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 100
0245078 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 500
0245079 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 10
0245080 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 50
0245081 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 56
0245082 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09