Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROSUMOP 20MG TBL FLM 56
0145570 31/ 365/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 10MG TBL FLM 90
0253729 31/ 364/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 20MG TBL FLM 90
0253730 31/ 365/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 90
0253731 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 20MG TBL FLM 60
0145571 31/ 365/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 20MG TBL FLM 84
0145572 31/ 365/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 20MG TBL FLM 98
0145573 31/ 365/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 20MG TBL FLM 100
0145574 31/ 365/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 20MG TBL FLM 30
0145575 31/ 365/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 20MG TBL FLM 100
0145576 31/ 365/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 7
0145577 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 10
0145578 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 14
0145579 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 15
0145580 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 20
0145581 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 28
0145582 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 30
0145583 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 42
0145584 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 50
0145585 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R
ROSUMOP 40MG TBL FLM 56
0145586 31/ 366/10-C rosumop.pdf rosumop.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09