Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CORVAPRO 10MG TBL FLM 30
0235688 31/ 673/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 10MG TBL FLM 56
0235689 31/ 673/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 10MG TBL FLM 60
0235690 31/ 673/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 10MG TBL FLM 84
0235691 31/ 673/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 10MG TBL FLM 90
0235692 31/ 673/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 10MG TBL FLM 100
0235693 31/ 673/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 20MG TBL FLM 14
0235694 31/ 674/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 20MG TBL FLM 20
0235695 31/ 674/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 20MG TBL FLM 28
0235696 31/ 674/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 20MG TBL FLM 30
0235697 31/ 674/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 20MG TBL FLM 56
0235698 31/ 674/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 20MG TBL FLM 60
0235699 31/ 674/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 20MG TBL FLM 84
0235700 31/ 674/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 20MG TBL FLM 90
0235701 31/ 674/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 20MG TBL FLM 100
0235702 31/ 674/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 40MG TBL FLM 14
0235703 31/ 675/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 40MG TBL FLM 20
0235704 31/ 675/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 40MG TBL FLM 28
0235705 31/ 675/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 40MG TBL FLM 30
0235706 31/ 675/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R
CORVAPRO 40MG TBL FLM 56
0235707 31/ 675/16-C corvapro.pdf corvapro.pdf C10AA07 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09