Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1051
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ATORSTAD 10MG TBL FLM 98X1
0247271 31/ 102/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 10MG TBL FLM 100X1
0247272 31/ 102/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 10MG TBL FLM 112X1
0247273 31/ 102/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 10MG TBL FLM 180X1
0247274 31/ 102/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 10MG TBL FLM 500X1
0247275 31/ 102/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 120X1
0247276 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 4X1
0247277 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 7X1
0247278 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 10X1
0247279 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 14X1
0247280 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 20X1
0247281 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 28X1
0247282 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 30X1
0247283 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 50X1 H
0247284 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 50X1
0247285 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 56X1
0247286 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 84X1
0247287 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 90X1
0247288 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 98X1
0247289 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R
ATORSTAD 20MG TBL FLM 100X1
0247290 31/ 103/16-C atorstad.pdf atorstad.pdf C10AA05 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09