Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1051
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SORTIS 40MG TBL FLM 90
0260259 31/ 235/99-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 40MG TBL FLM 84 H
0260260 31/ 235/99-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 80MG TBL FLM 20
0260273 31/ 397/03-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 80MG TBL FLM 28
0260274 31/ 397/03-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 80MG TBL FLM 56
0260275 31/ 397/03-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 80MG TBL FLM 84
0260276 31/ 397/03-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 80MG TBL FLM 90
0260277 31/ 397/03-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 80MG TBL FLM 98
0260278 31/ 397/03-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 80MG TBL FLM 84 H
0260279 31/ 397/03-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 80MG TBL FLM 100
0260280 31/ 397/03-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 80MG TBL FLM 200(10X20) H
0260281 31/ 397/03-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 80MG TBL FLM 500 H
0260282 31/ 397/03-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 80MG TBL FLM 100 H
0260283 31/ 397/03-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 80MG TBL FLM 90
0260284 31/ 397/03-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 10MG TBL FLM 30
0260209 31/ 233/99-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 10MG TBL FLM 50
0260210 31/ 233/99-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 10MG TBL FLM 100
0260211 31/ 233/99-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 10MG TBL FLM 4
0260212 31/ 233/99-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 10MG TBL FLM 7
0260213 31/ 233/99-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R
SORTIS 10MG TBL FLM 10
0260214 31/ 233/99-C sortis.pdf sortis.pdf C10AA05 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09