Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1051
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMEDO 40MG TBL FLM 30
0145808 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 40MG TBL FLM 28
0145807 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 40MG TBL FLM 20
0145806 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 40MG TBL FLM 14
0145805 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 40MG TBL FLM 10
0145804 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 40MG TBL FLM 7
0145803 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 20MG TBL FLM 100
0145802 31/ 289/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 20MG TBL FLM 90
0145801 31/ 289/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 20MG TBL FLM 60
0145800 31/ 289/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 20MG TBL FLM 50
0145799 31/ 289/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 20MG TBL FLM 30
0145798 31/ 289/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 20MG TBL FLM 28
0145797 31/ 289/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 20MG TBL FLM 20
0145796 31/ 289/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 20MG TBL FLM 14
0145795 31/ 289/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 20MG TBL FLM 10
0145794 31/ 289/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 40MG TBL FLM 50
0145809 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 40MG TBL FLM 60
0145810 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 40MG TBL FLM 90
0145811 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 40MG TBL FLM 100
0145812 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 10MG TBL FLM 7
0145783 31/ 288/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09