Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3547
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADEZOP 10MG TBL NOB 20
0232938 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 28
0232939 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 30
0232940 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 56
0232941 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 60
0232942 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 7
0232935 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 90
0232944 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 100
0232945 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 14
0232937 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 10
0232936 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 84
0232943 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
AMEDO 10MG TBL FLM 28
0145787 31/ 288/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 10MG TBL FLM 30
0145788 31/ 288/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 10MG TBL FLM 20
0145786 31/ 288/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 10MG TBL FLM 14
0145785 31/ 288/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 10MG TBL FLM 10
0145784 31/ 288/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 10MG TBL FLM 7
0145783 31/ 288/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 40MG TBL FLM 100
0145812 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 40MG TBL FLM 90
0145811 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R
AMEDO 40MG TBL FLM 60
0145810 31/ 290/11-C amedo.pdf amedo.pdf C10AA05 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11