Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 279
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 30X1
0209254 EU/1/16/1092/020 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 56X1
0209255 EU/1/16/1092/021 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 90X1
0209256 EU/1/16/1092/022 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 98X1
0209257 EU/1/16/1092/023 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 28
0209258 EU/1/16/1092/024 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 56
0209259 EU/1/16/1092/025 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 98
0209260 EU/1/16/1092/026 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 14
0209261 EU/1/16/1092/027 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 28
0209262 EU/1/16/1092/028 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 56
0209263 EU/1/16/1092/029 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 98
0209264 EU/1/16/1092/030 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 14X1
0209265 EU/1/16/1092/031 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 28X1
0209266 EU/1/16/1092/032 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 30X1
0209267 EU/1/16/1092/033 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 56X1
0209268 EU/1/16/1092/034 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 90X1
0209269 EU/1/16/1092/035 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 98X1
0209270 EU/1/16/1092/036 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 28
0209271 EU/1/16/1092/037 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 56
0209272 EU/1/16/1092/038 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 98
0209273 EU/1/16/1092/039 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09