Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 179
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 60 I
0158981 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 60 II
0158982 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 84 I
0158983 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 84 II
0158984 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 90 I
0158985 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 90 II
0158986 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 98 I
0158987 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 8MG/12,5MG TBL NOB 98 II
0158988 58/ 320/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 14 I
0158989 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 14 II
0158990 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 15 I
0158991 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 15 II
0158992 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 28 I
0158993 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 28 II
0158994 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 30 I
0158995 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 30 II
0158996 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 56 I
0158997 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 56 II
0158998 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 60 I
0158999 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 60 II
0159000 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14