Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 255
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 7
0140368 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 280
0140430 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 28
0140370 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 30
0140371 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 56
0140372 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 98
0140373 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 280
0140374 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 7
0140382 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 14
0140383 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 28
0140384 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 30
0140385 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 56
0140386 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 98
0140387 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 280
0140388 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG TBL FLM 7
0140389 58/ 117/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG TBL FLM 14
0140390 58/ 117/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG TBL FLM 28
0140391 58/ 117/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG TBL FLM 30
0140392 58/ 117/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG TBL FLM 56
0140393 58/ 117/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG TBL FLM 98
0140394 58/ 117/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11