Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 243
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KINZALMONO 20MG TBL NOB 56
0027752 EU/1/98/091/011 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 20MG TBL NOB 98
0027753 EU/1/98/091/012 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 40MG TBL NOB 28X1
0027754 EU/1/98/091/013 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 80MG TBL NOB 28X1
0027755 EU/1/98/091/014 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 40MG TBL NOB 14
0027742 EU/1/98/091/001 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 40MG TBL NOB 28
0027743 EU/1/98/091/002 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 40MG TBL NOB 56
0027744 EU/1/98/091/003 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 40MG TBL NOB 98
0027745 EU/1/98/091/004 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 80MG TBL NOB 14
0027746 EU/1/98/091/005 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 80MG TBL NOB 28
0027747 EU/1/98/091/006 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 80MG TBL NOB 56
0027748 EU/1/98/091/007 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 80MG TBL NOB 98
0027749 EU/1/98/091/008 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 20MG TBL NOB 14
0027750 EU/1/98/091/009 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
KINZALMONO 20MG TBL NOB 28
0027751 EU/1/98/091/010 kinzalmono.pdf kinzalmono.pdf C09CA07 R
MICARDIS 20MG TBL NOB 28
0026551 EU/1/98/090/010 micardis.pdf micardis.pdf C09CA07 R
MICARDIS 80MG TBL NOB 28X1
0026558 EU/1/98/090/014 micardis.pdf micardis.pdf C09CA07 R
MICARDIS 40MG TBL NOB 28X1
0026557 EU/1/98/090/013 micardis.pdf micardis.pdf C09CA07 R
MICARDIS 80MG TBL NOB 98
0026556 EU/1/98/090/008 micardis.pdf micardis.pdf C09CA07 R
MICARDIS 80MG TBL NOB 56
0026555 EU/1/98/090/007 micardis.pdf micardis.pdf C09CA07 R
MICARDIS 80MG TBL NOB 28
0026554 EU/1/98/090/006 micardis.pdf micardis.pdf C09CA07 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12