Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 285
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 14
0149650 EU/1/09/576/002 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 28
0149651 EU/1/09/576/003 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 30
0149652 EU/1/09/576/004 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 56
0149653 EU/1/09/576/005 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 60
0149654 EU/1/09/576/006 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 80
0149655 EU/1/09/576/007 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 84
0149656 EU/1/09/576/008 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 90
0149657 EU/1/09/576/009 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 98
0149658 EU/1/09/576/010 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 100
0149659 EU/1/09/576/011 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 50X1
0149660 EU/1/09/576/012 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 56X1
0149661 EU/1/09/576/013 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 7
0149662 EU/1/09/576/014 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 14
0149663 EU/1/09/576/015 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 28
0149664 EU/1/09/576/016 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 30
0149665 EU/1/09/576/017 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 56
0149666 EU/1/09/576/018 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 60
0149667 EU/1/09/576/019 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 80
0149668 EU/1/09/576/020 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 84
0149669 EU/1/09/576/021 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14