Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 285
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 100 II
0235369 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 60 II
0235370 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 14 KAL II
0235371 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 28 KAL II
0235372 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 56 KAL II
0235373 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 84 KAL II
0235374 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 98 KAL II
0235375 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 30
0235376 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 10 I
0235377 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 14 I
0235378 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 28 I
0235379 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 30 I
0235380 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 56 I
0235381 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 57 I
0235382 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 58 I
0235383 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 98
0149684 EU/1/09/576/036 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 100
0149685 EU/1/09/576/037 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 50X1
0149686 EU/1/09/576/038 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 56X1
0149687 EU/1/09/576/039 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 7
0149649 EU/1/09/576/001 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14