Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 285
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 98 I
0235349 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 100 I
0235350 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 500
0235351 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 1000
0235352 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 60 I
0235353 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 14 KAL I
0235354 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 28 KAL I
0235355 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 56 KAL I
0235356 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 84 KAL I
0235357 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 98 KAL I
0235358 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 10 II
0235359 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 14 II
0235360 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 28 II
0235361 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 30 II
0235362 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 56 II
0235363 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 57 II
0235364 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 58 II
0235365 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 84 II
0235366 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 90 II
0235367 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 98 II
0235368 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14