Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 285
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 84 II
0235403 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 90 II
0235404 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 98 II
0235405 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 100 II
0235406 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 60 II
0235407 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 14 KAL II
0235408 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 28 KAL II
0235409 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 56 KAL II
0235410 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 84 KAL II
0235411 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 98 KAL II
0235412 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150MG TBL NOB 30
0235339 58/ 069/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 10 I
0235340 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 14 I
0235341 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 28 I
0235342 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 30 I
0235343 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 56 I
0235344 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 57 I
0235345 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 58 I
0235346 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 84 I
0235347 58/ 069/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 150 MG 150MG TBL NOB 90 I
0235348 58/ 069/12-C     C09CA04 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09