Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 285
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IRBESARTAN AUROVITAS 300 MG TABLETY 300MG TBL NOB 14
0245007 58/ 498/16-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 84 I
0235384 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 90 I
0235385 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 98 I
0235386 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 100 I
0235387 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 500
0235388 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 1000
0235389 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 60 I
0235390 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 14 KAL I
0235391 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 28 KAL I
0235392 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 56 KAL I
0235393 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 84 KAL I
0235394 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300 MG 300MG TBL NOB 98 KAL I
0235395 58/ 070/12-C     C09CA04 B
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 10 II
0235396 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 14 II
0235397 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 28 II
0235398 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 30 II
0235399 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 56 II
0235400 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 57 II
0235401 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN MYLAN 300MG TBL NOB 58 II
0235402 58/ 070/12-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09