Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 285
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IFIRMASTA 75MG TBL FLM 56
0500881 EU/1/08/480/003 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 75MG TBL FLM 14
0500879 EU/1/08/480/001 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 75MG TBL FLM 28
0500880 EU/1/08/480/002 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN AUROVITAS 300 MG TABLETY 300MG TBL NOB 56
0131442 58/ 498/16-C     C09CA04 B
IRBESARTAN AUROVITAS 300 MG TABLETY 300MG TBL NOB 28
0245008 58/ 498/16-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN AUROVITAS 300 MG TABLETY 300MG TBL NOB 14
0245007 58/ 498/16-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN AUROVITAS 150 MG TABLETY 150MG TBL NOB 56
0245006 58/ 497/16-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN AUROVITAS 150 MG TABLETY 150MG TBL NOB 28
0245005 58/ 497/16-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN AUROVITAS 150 MG TABLETY 150MG TBL NOB 14
0245004 58/ 497/16-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN AUROVITAS 300 MG TABLETY 300MG TBL NOB 56
0229317 58/ 498/16-C     C09CA04 B
IRBESARTAN AUROVITAS 300 MG TABLETY 300MG TBL NOB 28
0229316 58/ 498/16-C     C09CA04 B
IRBESARTAN AUROVITAS 300 MG TABLETY 300MG TBL NOB 14
0229315 58/ 498/16-C     C09CA04 B
IRBESARTAN AUROVITAS 150 MG TABLETY 150MG TBL NOB 56
0229314 58/ 497/16-C     C09CA04 B
IRBESARTAN AUROVITAS 150 MG TABLETY 150MG TBL NOB 28
0229313 58/ 497/16-C     C09CA04 B
IRBESARTAN AUROVITAS 150 MG TABLETY 150MG TBL NOB 14
0229312 58/ 497/16-C     C09CA04 B
IRBESARTAN AUROVITAS 300 MG TABLETY 300MG TBL NOB 56
0245009 58/ 498/16-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN AUROVITAS 300 MG TABLETY 300MG TBL NOB 28
0131441 58/ 498/16-C     C09CA04 B
IRBESARTAN AUROVITAS 300 MG TABLETY 300MG TBL NOB 14
0131440 58/ 498/16-C     C09CA04 B
IRBESARTAN AUROVITAS 150 MG TABLETY 150MG TBL NOB 56
0131439 58/ 497/16-C     C09CA04 B
IRBESARTAN AUROVITAS 150 MG TABLETY 150MG TBL NOB 28
0131438 58/ 497/16-C     C09CA04 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09