Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 285
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IFIRMASTA 300MG TBL FLM 30
0194145 EU/1/08/480/023 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 150MG TBL FLM 90
0194144 EU/1/08/480/022 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 150MG TBL FLM 30
0194143 EU/1/08/480/021 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 75MG TBL FLM 90
0194142 EU/1/08/480/020 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 75MG TBL FLM 30
0194141 EU/1/08/480/019 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 150MG TBL FLM 28
0500886 EU/1/08/480/008 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 150MG TBL FLM 14
0500885 EU/1/08/480/007 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 75MG TBL FLM 98
0500884 EU/1/08/480/006 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 75MG TBL FLM 84
0500883 EU/1/08/480/005 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 75MG TBL FLM 56X1
0500882 EU/1/08/480/004 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 75MG TBL FLM 56
0500881 EU/1/08/480/003 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 75MG TBL FLM 28
0500880 EU/1/08/480/002 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 75MG TBL FLM 14
0500879 EU/1/08/480/001 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 300MG TBL FLM 98
0500896 EU/1/08/480/018 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 300MG TBL FLM 84
0500895 EU/1/08/480/017 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 300MG TBL FLM 56X1
0500894 EU/1/08/480/016 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 300MG TBL FLM 56
0500893 EU/1/08/480/015 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 300MG TBL FLM 28
0500892 EU/1/08/480/014 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 300MG TBL FLM 14
0500891 EU/1/08/480/013 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 150MG TBL FLM 98
0500890 EU/1/08/480/012 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09