Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 285
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KARVEA 75MG TBL NOB 56X1
0025814 EU/1/97/049/013 karvea.pdf karvea.pdf C09CA04 R
KARVEA 150MG TBL NOB 56X1
0025815 EU/1/97/049/014 karvea.pdf karvea.pdf C09CA04 R
KARVEA 300MG TBL NOB 56X1
0025816 EU/1/97/049/015 karvea.pdf karvea.pdf C09CA04 R
KARVEA 75MG TBL FLM 28
0028114 EU/1/97/049/017 karvea.pdf karvea.pdf C09CA04 R
KARVEA 75MG TBL FLM 30
0029901 EU/1/97/049/034 karvea.pdf karvea.pdf C09CA04 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09