Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 285
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 90
0149670 EU/1/09/576/022 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 98
0149671 EU/1/09/576/023 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 100
0149672 EU/1/09/576/024 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 50X1
0149673 EU/1/09/576/025 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 56X1
0149674 EU/1/09/576/026 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 7
0149675 EU/1/09/576/027 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 14
0149676 EU/1/09/576/028 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 28
0149677 EU/1/09/576/029 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 30
0149678 EU/1/09/576/030 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 56
0149679 EU/1/09/576/031 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 60
0149680 EU/1/09/576/032 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 80
0149681 EU/1/09/576/033 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 75MG TBL FLM 28 KAL
0193328 EU/1/09/576/040 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 150MG TBL FLM 28 KAL
0193329 EU/1/09/576/041 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 28 KAL
0193330 EU/1/09/576/042 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 84
0149682 EU/1/09/576/034 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN TEVA 300MG TBL FLM 90
0149683 EU/1/09/576/035 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN ZENTIVA 75MG TBL NOB 14
0028660 EU/1/06/376/001 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN ZENTIVA 75MG TBL FLM 14
0028692 EU/1/06/376/016 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN ZENTIVA 75MG TBL NOB 56
0028662 EU/1/06/376/003 irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09