Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 205
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APROVEL 300MG TBL FLM 28
0028083 EU/1/97/046/027 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 56
0028084 EU/1/97/046/028 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 56X1
0028085 EU/1/97/046/029 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 98
0028086 EU/1/97/046/030 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL FLM 84
0026111 EU/1/97/046/031 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 84
0026112 EU/1/97/046/032 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 84
0026113 EU/1/97/046/033 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL NOB 28
0026285 EU/1/97/046/001 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL NOB 56
0026286 EU/1/97/046/002 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL NOB 98
0026287 EU/1/97/046/003 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL NOB 28
0026288 EU/1/97/046/004 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL NOB 56
0026289 EU/1/97/046/005 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL NOB 98
0026290 EU/1/97/046/006 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL NOB 28
0026291 EU/1/97/046/007 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL NOB 56
0026292 EU/1/97/046/008 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL NOB 98
0026293 EU/1/97/046/009 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL NOB 14
0026294 EU/1/97/046/010 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL NOB 14
0026295 EU/1/97/046/011 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL NOB 14
0026296 EU/1/97/046/012 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL NOB 56X1
0026297 EU/1/97/046/013 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11