Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 285
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APROVEL 75MG TBL FLM 98
0028076 EU/1/97/046/020 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 98
0028077 EU/1/97/046/025 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 56X1
0028078 EU/1/97/046/024 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 56
0028079 EU/1/97/046/023 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 28
0028080 EU/1/97/046/022 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 14
0028081 EU/1/97/046/021 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 14
0028082 EU/1/97/046/026 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 28
0028083 EU/1/97/046/027 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 56
0028084 EU/1/97/046/028 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 56X1
0028085 EU/1/97/046/029 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL NOB 98
0026290 EU/1/97/046/006 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL NOB 28
0026291 EU/1/97/046/007 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL NOB 56
0026292 EU/1/97/046/008 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL NOB 98
0026293 EU/1/97/046/009 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL NOB 14
0026294 EU/1/97/046/010 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL NOB 14
0026295 EU/1/97/046/011 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL NOB 14
0026296 EU/1/97/046/012 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL NOB 56X1
0026297 EU/1/97/046/013 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL NOB 56X1
0026298 EU/1/97/046/014 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL NOB 56X1
0026299 EU/1/97/046/015 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09