Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 177
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BLESSIN 80MG TBL FLM 56
0146963 58/ 473/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 80MG TBL FLM 98
0146964 58/ 473/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 80MG TBL FLM 280
0146965 58/ 473/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 80MG TBL FLM 14
0146966 58/ 473/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 80MG TBL FLM 28
0146967 58/ 473/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 80MG TBL FLM 56
0146968 58/ 473/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 80MG TBL FLM 98
0146969 58/ 473/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 80MG TBL FLM 100
0162700 58/ 473/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 80MG TBL FLM 30
0162701 58/ 473/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 160MG TBL FLM 100
0162702 58/ 474/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 160MG TBL FLM 7
0146947 58/ 474/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 160MG TBL FLM 7
0146948 58/ 474/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 160MG TBL FLM 14
0146949 58/ 474/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 160MG TBL FLM 28
0146950 58/ 474/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 160MG TBL FLM 56
0146951 58/ 474/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 160MG TBL FLM 98
0146952 58/ 474/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 160MG TBL FLM 280
0146953 58/ 474/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 160MG TBL FLM 14
0146954 58/ 474/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 160MG TBL FLM 30
0162703 58/ 474/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R
BLESSIN 160MG TBL FLM 28
0146955 58/ 474/08-C blessin.pdf blessin.pdf C09CA03 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. červen 2021 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10