Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TEVETEN 600 MG 600MG TBL FLM 56
0215565 58/ 022/01-C     C09CA02 B
TEVETEN 600 MG 600MG TBL FLM 28
0215564 58/ 022/01-C     C09CA02 B
TEVETEN 600 MG 600MG TBL FLM 14
0215563 58/ 022/01-C     C09CA02 B
TEVETEN 600MG TBL FLM 56 II
0207863 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEVETEN 600MG TBL FLM 14 I
0207857 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEVETEN 600MG TBL FLM 14 II
0207861 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEVETEN 600MG TBL FLM 56 I
0207859 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEVETEN 600MG TBL FLM 28 I
0207858 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEVETEN 600MG TBL FLM 28 II
0207862 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09